By clicking “Let's go!”, you agree to the storage of cookies on your device to improve navigation, analyze website usage, and assist our marketing efforts.
Read our Personal Data Policy for more information.
Corporate reporting

2022/2023

Projekt

Our core is construction

Kund

NCC

Tjänster

Corporate reporting

Onepager

Sammanfattning

I årets rapport har vi vidareutvecklat den nya visuella identiteten och bibehållit fokus på att NCC är ett kunskapsbaserat företag vars kärna är förmågan att hantera komplexiteten i en byggprocess. I den digitala lösningen får man också träffa några av NCCs medarbetare samt en fördjupad inblick i deras verksamhet.

Omslag
Omslag
No items found.
Omslag
Onepager
Innehåll
Aktiveringskampanj
No items found.

Mer inspiration

Billerud
SSAB
SEB